Sociální Feudalizmus

Tato stránka popisuje ideu modifikace feudalizmu dobrou sociální péčí o poddané a moudrými šlechtici ve vládě říše. Daná myšlenka se zrodila společně s koncepcí IBU, bojového umění, jež by neměl praktikovat jen tak hned někdo. Jeho adepti by měli být talentovaní lidé i šlechtici zároveň.

Tato "sociálně myšlená forma feudalizmu", nebo, chcete-li, "Sociální Feudalizmus IBU", má nižší a vyšší poddané, a tři druhy šlechticů: zeman (1 - 9 km² s osadami), baron (10 - 90 km² s vesnicemi) a vévoda (100 - 1000 km² s městy). Vládnoucí šlechtici jsou moudřejší, než jejich poddaní, jimž není dovoleno vědět všechno.

Poddaní plně nevlastní půdu, buď jim jí šlechtici pronajmou (nižším i vyšším poddaným), nebo prodají do spoluvlastnictví (jen vyšším poddaným). Práva těch, kdo vlastní nebo spoluvlastní pozemky (= šlechtici nebo vyšší poddaní), jsou větší než v naší současné společnosti. V některých okolnostech mohou vlastníci dokonce i beztrestně zabít kohokoliv cizího, kdo jejich práva porušil (např. ilegálně se dostal na jejich pozemek se zbraní nebo násilím). V ne zcela oprávněných případech mohou dostat vlastníci jenom pokutu, ale nikdy nejdou do vězení.

Je organizace bezpečnosti občanů Říše, starající se o vojenský i civilní sektor. Udržuje mír mezi jednotlivými panstvími, jejich spolupráci a mnoho dalšího.

Na jedné straně toto společenské zřízení trochu vykořisťuje mnoho lidí v Říši (konkrétně rozumnými poplatky na hlavu, dále firmy musí platit pronájem pozemků a zemědělská družstva nám musí dát polovinu úrody, co vyrostla na našich polích a my si ji prodáme sami). Na druhé straně matkám s malými dětmi a nejchudším lidem dává sociální dávky, dokonce i nižším poddaným poskytuje standardní zdravotní péči a důchodci pobírají důchod. Toto společenské zřízení nearanžuje války a podobné pohromy a legalizuje euthanasii.

Ačkoli kombinace péče o lidi s feudalizmem není sama o sobě tou nejlepší věcí na světě, má své přednosti. A v tomto případě získává jednu výhodu navíc, protože zasvěcenci IBU dělají cosi dobrého a důležitého, co tento svět potřebuje. Bez nich by nebyl plný důvod udělat výše zmíněnou kombinaci, jen společně s nimi.

Vraťte se zpátky domů nebo si přečtěte naše právní prohlášení.

Webmaster: info at socialfeudalism dot net